bip.gov.pl
RSS
A A A K
SmodBIP

Rejestry / Ewidencje / Archiwa

W Publicznej Szkole Podstawowej nr 163 im. Batalionu "Zośka" w Warszawie prowadzone są następujące rejestry, ewidencje i archiwa:

 • składnica akt,
 • ewidencja akt osobowych pracowników pedagogicznych i niepedagogicznych,
 • ewidencja czasu pracy,
 • ewidencja delegacji służbowych,
 • ewidencja giloszy w księdze druków ścisłego zarachowania,
 • ewidencja wydanych świadectw ukończenia szkoły,
 • księga dzieci zamieszkałych w obwodzie szkoły podstawowej i gimnazjum,
 • księga uczniów uczęszczających do placówki,
 • księgi protokołów rad pedagogicznych,
 • księgi uchwał rady pedagogicznej,
 • rejestr uchwał rady pedagogicznej
 • rejestr procedur i instrukcji obowiązujących w szkole,
 • rejestr wydanych kart rowerowych i motorowerowych w księdze druków ścisłego zarachowania,
 • rejestr wydanych legitymacji szkolnych,
 • księga zarządzeń dyrektora,
 • rejestr zaświadczeń
 • awans nauczycieli.

__________________________________________________________________________
Dokumenty archiwalne udostępniane są na terenie szkoły osobom upoważnionym
(organom kontrolującym) na ich wniosek. Rejestrów zawierających dane osobowe
nie udostępnia się osobom postronnym, zgodnie z Ustawą o ochronie danych
osobowych z dnia 29 sierpnia 1997r. (Dz.U.2002.101.926 ze zm.).Opublikował: Jacek Mistewicz
Publikacja dnia: 03.07.2013
Podpisał: Jacek Mistewicz
Dokument z dnia: 03.07.2013
Dokument oglądany razy: 757